Relatietherapie

Relatietherapie

“Wanneer je altijd doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”

Relatietherapie – EFT

Wat is Emotionele Focus Therapie?

Relatietherapie via EFT betekent, het ontdekken van het patroon dat jullie samen hebben. Sue Johnson noemt het zo mooi “De dans die jullie samen voeren”. Kortom: actie en reactie. EFT gaat niet uit van een communicatieprobleem, maar legt uit dat de emotionele verbinding verbroken is.

paardebloem

Wanneer ga je relatietherapie doen?

Daar kun je verschillende redenen voor hebben:

  • Je hebt het gevoel dat je langs elkaar heen leeft
  • Je hebt het gevoel dat je elkaar niet begrijpt
  • Je hebt het gevoel dat jullie alleen nog maar op verwijtende manier met elkaar praten
  • Je het gevoel hebt dat jullie relatie dreigt te ‘stranden’

Ok en nu?

We werken aan de hand van drie fasen:

  1. Jullie leren het patroon ( de “dans”)binnen je relatie herkennen en begrijpen
  2. Jullie benoemen angsten en behoeftes binnen dit patroon
  3. Jullie stappen uit het patroon en leren om hulp, steun en begrip te vragen bij elkaar

Wat kunnen jullie doen:

De stap om hulp te vragen is vaak een moeilijke stap. Samen het boek “Houd me vast” van Dr Sue Johnson lezen is daarom een goede eerste stap. Maar willen jullie toch liever samen de fasen van EFT te volgen onder mijn begeleiding, dan vraag ik dat jullie actief deel nemen aan het proces. Dit betekent dat er huiswerkopdrachten en/of oefeningen gedaan worden

.poppetjes trifoon