Visie

Visie

We leven in een drukke en haastige wereld, waar steeds hogere eisen en een enorme inzet van mensen wordt verwacht. (Uit) rusten, rouwen, even stilstaan bij de dagelijkse dingen maar ook genieten, het lijkt haast of het niet meer kan en mag.

 

Hoe je aan kijkt tegen het leven, maar ook hoe je jezelf ziet (in het heden), wordt beïnvloed door het gezin waar je vandaan komt (het verleden),  misschien je geloof, en zeker de invloeden van buitenaf (met oog op de toekomst).

 

Deze drie elementen, het verleden, het heden en de toekomst kunnen hierdoor continu in botsing met elkaar zijn. Je blijft maar doorgaan, totdat het niet meer gaat en je (soms letterlijk) vastloopt.

 

Mijn doel is om mensen zoals jij, die vast zijn gelopen, hetzij op het werk, hetzij in de thuissituatie, te helpen. Helpen om te ontdekken hoe het komt dat dingen niet meer lukken, dat je zo moe bent, dat je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat of……vul jouw situatie maar in.

 

Het uiteindelijke doel: Dat je vrij mag zijn!

 

Mijn uitgangspunt hierbij is de bijbeltekst:

 

2 Korinthe 1:3
“Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven”.
( Nederlandse Bijbel Vertaling)